Aanleg van een infiltratiesysteem

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast ten gevolge van hevige buien. De bestaande riolering kan de afvoer van al het regenwater niet goed verwerken. Daarnaast is het ook zonde dat dit schone water in de riolering terecht komt.

Dit kan anders, namelijk door het afkoppelen van de regenafvoer van de riolering. Het schone water kan op verschillende manieren geïnfiltreerd worden in de bodem. Denk aan infiltratie-kratten of water doorlatende buizen (kunststof of beton). Er zijn ook systemen om het regenwater op te vangen voor gebruik van andere doeleinden, zoals het besproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet.

Onlangs hebben we bij een bestaande woning een krattensysteem aangelegd onder het gazon. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden om de hoek komen kijken:

1. Ontgraven van de locatie van aanleg.

2. Aanbrengen van geo textiel waar de infiltratie kratten op worden aangebracht.

3. Het krattensysteem wordt volledig ingepakt met geo textiel.

4. Aanbrengen en dichten van drainzand. Drainzand zorgt ervoor dat regenwater zo snel mogelijk de bodem in zakt.

5. Aanbrengen van de zandvanger. Dit zorgt ervoor dat het mogelijke vuil en zand opgevangen wordt voordat het regenwater het krattensysteem inloopt.

6. Het eindresultaat. Alleen het gras mag nog terug groeien.