Vincent van Gogh Instituut Venray Dierenweide

Van onze opdrachtgever mogen wij ter plaatsen van de oude varkenstallen bij de voormalige boerderij de nieuwe dierenweide realiseren; met alle bijkomende werkzaamheden:

  • slopen van een deel van de stallen incl. kelder
  • rooien van het groen
  • alle benodigde civiele techniekzaamheden
  • aanleg van ondergrondse infra zoals, bekabeling t.b.v. openbare verlichting, drinkwaterleiding en grijswaterleiding t.b.v. de beregeningsinstallatie
  • aanleg van de tuinpaden met koperslakeien
  • verwerken van bodembemesting
  • egaliseren en inzaaien van de weide
  • aanleg van een opslag t.b.v. tuinafval en mest.